Annonse

mellomledere

Kommunale mellomledere«Stram konsernstyring» løfter resultatene

New Public Management «virker». Veien til resultatoppnåelse går gjennom stram konsernstyring, et godt organisasjonsklima og godt mellomlederskap, ifølge studie gjort blant mellomledere i kommunene.

Lederkrise i skolenFå mellomledere i skolen ser for seg å bli rektor

Arbeidsbelastningen, ansvaret og byråkratiet ved rektorjobben motiverer ikke, viser ny forskning.

Juristene svarer

Hva skjer hvis jeg varsler om en mellomleder som er venn av sjefen?

Juristene svarer.

Flere kvinner opplever mannlige mellomledere som «middelmådige, karrieremessige hindre»

– Mellomlederen må forstå rollen sin

– Mellomledere skaper endringskraft ved omstillinger, men de må forstå rollen sin, sier konsulent og forsker Monica Rydland.

Lederverktøy

Slik forhandler du lederlønn under en pandemi

Ledere som vil ha høyere lønn etter innsatsen i koronaåret, kan sikte mot en god engangsutbetaling i år, ifølge ekspert.

Lederverktøy

StudieMellomledere beskytter medarbeiderne mot toppledelsen

– Mellomlederne mente at det kom så mye «dritt» fra toppledelsen at de beskyttet medarbeiderne sine, sier forsker Susann Gjerde. Hun råder mellomledere til å tenke igjennom rollen sin.

Mange ledere er ikke så engasjerte som toppsjefen liker å tro

Ikke glem ledergruppen når du skal endre organisasjonskulturen

Dette er mellomlederens optimale IQ-nivå

Å være leder for nye ledere

Det finnes lite litteratur om det å være leder for nye ledere. Konsekvensene av dette er manglende rolleforståelse med påfølgende dårlig rolleutøvelse.

Svensk forskning3 prosent av lederne blir mobbet

I en ny studie der 18.000 svenske ledere har deltatt, oppgir 3,2 prosent at de blir mobbet på jobben. – Funnet er ikke overraskende, sier Mats Glambek, mobbeforsker ved Universitetet i Bergen.

– Toppledere lever «det gode liv»

– Mellomledere har det greit, men toppledere har det mye bedre, sier ledelsesforsker Rune Rønning.

– Mellom­lederen er ikke enten et problem eller en superhelt

Bildet er mye mer nyansert, mener Monica Rydland, som har forsket på mellomledere i fem år.

– For lite inspirerende ledelse hos mellom­lederne

Rune Rimol i Assessit mener at det ligger mye uutnyttet potensiale i mellomlederrollen, spesielt når det gjelder å skape engasjement.

– Det er ingenting spesielt med mellomledere

– Mellomledere er bare ledere, og bør bli omtalt som det også, sier ledelsesprofessor bak ny undersøkelse.

StressLedere skylder på de ansattes privatliv

En ny dansk undersøkelse viser at mellomledere har en tendens til å skylde på de ansattes private forhold når de sykemelder seg på grunn av stress.

UndersøkelseMangfold i teamet bra også for lederen

Å lede team med ulike mennesker med ulike bakgrunn fra ulike kulturer, gjør at mellomledere utvikler seg, viser undersøkelse fra ISS i Danmark.

3 buffere for å bygge motstandskraft mot stress

Ledere scorer høyt på en del risikofaktorer som kan gå på helsa løs, viser svensk studie.

Nye tall fra SverigeFærre medarbeidere per sjef reduserer sykefraværet

Tall fra Sverige viser at antallet ansatte per leder påvirker størrelsen på langtidssykefraværet.

Slik fjerner du mellomlederstresset

6 tips

To sider av ned­bemanningens ansikt

Dagens Perspektiv har snakket med to mellom­ledere fra rekrutteringsbransjen, som begge har stått i endrings­prosesser som regionssjefer med en konsernledelse over seg. For den ene er informasjon og åpenhet sentralt. For den andre er gode prosesser og kontroll viktigere.

MellomledelseMellom­lederens ­vanskelige følelsesliv

Mellomlederens mellom barken og veden-konflikt sementeres når endring og omstilling står for døren, viser en ny doktoravhandling. Det kan rett og slett bli for mye følelser.

– Membran mellom topp og bunn

Mellomlederne er undervurderte. De dyktigste av dem er uvurderlige for bedriftene, og det må topplederne lære seg, mener forsker, forfatter og leder, Ole Hope.

RekrutteringAvdekket ledelsesmotivasjonen

Masterstudent Stine Lundberg kontaktet to bedrifter, der hun intervjuet mellomledere på ulike nivåer. Kunnskapen om hvordan rekrutteringsprosessene fungerte, og hva som kunne forbedres, ble verdifull for bedriftene.

– Bør håndteres i fellesskap

De fleste av oss har behov for å regulere våre følelser i gode samtaler innenfor et tillitsfullt fellesskap, hevder lederrådgiver Jan Wiese.

Slik vil ledere ledes

Det er feil å tro at ledere ikke trenger ledelse.

Midlertidig tilsetting som mellomleder

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Over halvparten av danske ledere løser arbeidsoppgaver i ferien

Og de fleste synes det er helt ok, selv om det kan skape irritasjon i privatlivet.

Mellomlederne bør sitte ved bordet når strategien skal legges, mener dansk professor

3 mellomledertabber

Unngå å gå i de samme fellene som mange andre mellomledere går i.

Er du en leder eller en redningsmann?

Ledere som gjør alt for sine medarbeidere kan ende opp med å bli redningsmenn mer enn de er ledere.

Slik kan du analysere din egen sjef

Evnen til å «lede oppover» skal ikke undervurderes.

– Selv millenniumsgenerasjonen trenger mellomledere

Vi hører og leser om selskaper som kvitter seg med mellomledere, men selv millenniumsgenerasjonen trenger mellomledere, mener Insead-professor.

Endringsagentene

Toppsjefer kan vedta så mange strategier de bare orker. De blir lite ut av det dersom de ikke knytte sterke bånd til mellomlederne, for det er fint lite endring som skjer i praksis uten at de som skal gjøre jobben i praksis forstår og forplikter seg.

– Rådmenn administrerer for mye og leder for lite

Når den administrativt orienterte måten å lede på er hovedperspektivet, skapes det mye frykt. I stedet må en kultur som fremelsker kritiske røster etableres, mener ledelseskonsulent.

Mellomledere trenger sjefens støtte

Ledere som føler at sjefen bryr seg og støtter dem, presterer bedre enn ledere som ikke får slik støtte.

Mellomledere kopierer toppsjefers uetiske oppførsel

Hvis du er mellomleder og sitter i nærheten av en dårlig sjef, øker risikoen for at også du selv blir en dårlig leder.

Mellomlederne avgjør suksess

Et nytt forskningsprosjekt ved Høgskolen i Buskerud Vestfold viser at mellomlederne har en nøkkelrolle når et nytt forretningssystem skal innføres i bedriften.

Mellomlederne avgjør suksess

Et nytt forskningsprosjekt ved Høgskolen i Buskerud Vestfold viser at mellomlederne har en nøkkelrolle når et nytt forretningssystem skal innføres i bedriften.

Annonse
Annonse
Annonse